Sitologiya

Sitologiya

4912

Sitologiya (yunan. "sitos"-hüceyrə, "logos"-elm ) — hüceyrə haqqında elmdir. Sitologiyanın predmeti - çoxhüceyrəli heyvan və bitki hüceyrələri, həmçinin tək hüceyrəli orqanizmlər - bakteriyalar, heyvan və bitkilərdirlər.

Sitologiya həmçinin hüceyrənin quruluşunu və kimyəvi tərkibini, hüceyrədaxili strukturların funksiyalarını və quruluşlarını, heyvan və bitki daxilində hüceyrələrin funksiyalarını, hüceyrənin çoxalması və inkişafını, hüceyrənin ətraf mühitə uyğunlaşmasını öyrənir.

Sitologiya digər bioloji elmlərlə qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Misal üçün Molekulyar Biologiya, Botanika, Fiziologiya, Zoologiya, Kimya,Fizika.

Sitologiyanın əsası bir elm kimi təxminən 100 il əvvəl qoyulmasına baxmayaraq, hüceyrə özü 1556-cı ildə Robert Huk tərəfindən kəşf edilmişdir və ona hüceyrə (hücrə) adı vermişdir.

DİGƏR məqalələr

 • Yeni canlı növləri tapıldı!
  Yeni canlı növləri tapıldı!
  in: 2

  Hind Okeanının təxminən 3 km dərinliyində isti su qaynaqları ətrafında 6 yeni canlı növü kəşf edilmişdir.

 • Yarpaqların informasiya emalı
  Yarpaqların informasiya emalı
  in: 1

  Aparılan son araşdırmalara qədər bu bölünməyə görə CO2 qəbulunda durğunluq yarandığı düşünülürdü.

 • Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  in: 7

  Bəzən hüceyrəyə daxil olan molekullar böyük olur, bu zaman qılaf ətrafdakı fermentləri köməyə çağırır. Fermentlərin köməyi ilə qılafın üzərindəki məsamələr genişləndirilərək lazımi molekul hüceyrəyə daxil edilir.

 • Rudiment orqan yoxdur!
  Rudiment orqan yoxdur!
  in: 3

  İnsan oturarkən çanaq sümüyünün aşağı hissəsini təşkil edən 2 oturaq sümüyü və büzdüm sümüyü tripod forma yaradaraq düzgün oturmağımızı təmin edir. Oturan şəxs qabağa əyildikdə ağırlıq oturaq sümüklərinə, geriyə