Timsah dərisindəki fiberşüşə texnikası

Timsah dərisindəki fiberşüşə texnikası

220

Fiberşüşə texnikasından texnologiyada 20-ci əsrdə istifadə edilməyə başlanmışdır. Ancaq bu məmulat canlılarda mövcud olduqları gündən mövcuddur. Məsələn, timsahın dərisi fiberşüşə ilə eyni quruluşdadır.

Elm adamları oxun, bıçağın və hətta bəzən güllələrin belə təsir etmədiyi timsah dərisinin nə üçün bu qədər möhkəm olduğunu yaxın dövrə qədər bilmirdilər. Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqatlar çox maraqlı nəticələr vermişdir: timsahın bel dərisində xüsusi toxuma var. Bu toxumanı möhkəm edən içindəki kollagen zülalı lifləridir. Bu liflər toxumaların içinə əlavə edilərək toxumanın quruluşunu möhkəmləndirir. Şübhəsiz ki, bu məmulat (kollagen) bu qədər detalı və xüsusiyyəti təkamülçülərin iddia etdikləri kimi uzun illər ərzində bir-birini izləyən təsadüflər nəticəsində qazanmamışdır. Bu maddə yer üzündə ilk dəfə ortaya çıxdıqda mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradılmışdır.

DİGƏR məqalələr

 • Rudiment orqan yoxdur!
  Rudiment orqan yoxdur!
  in: 3

  İnsan oturarkən çanaq sümüyünün aşağı hissəsini təşkil edən 2 oturaq sümüyü və büzdüm sümüyü tripod forma yaradaraq düzgün oturmağımızı təmin edir. Oturan şəxs qabağa əyildikdə ağırlıq oturaq sümüklərinə, geriyə

 • Pişiklər necə xilas olurlar?
  Pişiklər necə xilas olurlar?
  in: 2

  Aparılan tədqiqatlara əsasən, havada qol və ya ayaqlarını açaraq müvazinəti saxlamağa çalışan pişiyin düşmə sürəti 96 km/saat-dır.