Timsah dərisindəki fiberşüşə texnikası

Timsah dərisindəki fiberşüşə texnikası

405

Fiberşüşə texnikasından texnologiyada 20-ci əsrdə istifadə edilməyə başlanmışdır. Ancaq bu məmulat canlılarda mövcud olduqları gündən mövcuddur. Məsələn, timsahın dərisi fiberşüşə ilə eyni quruluşdadır.

Elm adamları oxun, bıçağın və hətta bəzən güllələrin belə təsir etmədiyi timsah dərisinin nə üçün bu qədər möhkəm olduğunu yaxın dövrə qədər bilmirdilər. Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqatlar çox maraqlı nəticələr vermişdir: timsahın bel dərisində xüsusi toxuma var. Bu toxumanı möhkəm edən içindəki kollagen zülalı lifləridir. Bu liflər toxumaların içinə əlavə edilərək toxumanın quruluşunu möhkəmləndirir. Şübhəsiz ki, bu məmulat (kollagen) bu qədər detalı və xüsusiyyəti təkamülçülərin iddia etdikləri kimi uzun illər ərzində bir-birini izləyən təsadüflər nəticəsində qazanmamışdır. Bu maddə yer üzündə ilk dəfə ortaya çıxdıqda mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradılmışdır.

DİGƏR məqalələr

 • Çəyirtkələrdən nəqliyyat probleminə həll yolu!
  Çəyirtkələrdən nəqliyyat probleminə həll yolu!
  in: 9

  Keçirilən təcrübələrdə çəyirtkələrin üzərlərinə gələn cisimə əvvəlcə elektron siqnal göndərdikləri və yerini müəyyən edib dərhal öz istiqamətlərini dəyişdirdikləri məlum olmuşdur.

 • Yeni canlı növləri tapıldı!
  Yeni canlı növləri tapıldı!
  in: 2

  Hind Okeanının təxminən 3 km dərinliyində isti su qaynaqları ətrafında 6 yeni canlı növü kəşf edilmişdir.

 • Yarpaqların informasiya emalı
  Yarpaqların informasiya emalı
  in: 1

  Aparılan son araşdırmalara qədər bu bölünməyə görə CO2 qəbulunda durğunluq yarandığı düşünülürdü.

 • Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  in: 7

  Bəzən hüceyrəyə daxil olan molekullar böyük olur, bu zaman qılaf ətrafdakı fermentləri köməyə çağırır. Fermentlərin köməyi ilə qılafın üzərindəki məsamələr genişləndirilərək lazımi molekul hüceyrəyə daxil edilir.