• Bitkilərin rəngarəngliyi sənət nümunəsidir
  481

  Çiçəklərin rəngləri və naxışları bənzərsizdir. Yer üzündəki minlərlə çiçək növünün hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Dövrümüzdə insanlar təbiətdəki bənzərlərini təqlid etməklə ətirlər, naxışlar və

  davamı >

 • Yaşayan ən yaşlı ağaclar
  690

  Tənəffüs etdiyimiz tərtəmiz havanın, yaşamaq üçün ehtiyacımız olan qidaların, istifadə etdiyimiz enerjinin mənbəyinin əksəriyyəti bitkilərə məxsusdur. Heyranedici mənzərələrin, bihuşedici qoxuların və gözoxşayan rənglərin

  davamı >

 • Botanika
  2445

  Biologiyanın mühüm tərkib hissəsi оlub, müstəqil bir еlm kimi bitkilərin quruluşunu, təbiətdə yayılmasını, həyat tərzini, çохalmasını, inkişafını, mənşəyini və s. tədqiq еdir.

  davamı >

 • Bitkilərdəki çatdırma sistemi
  1091

  Təkamülçülər bitkilərdəki bu sistemlərin milyonlarla illik zamanla idarəsiz təsadüflər nəticəsində bu mükəmməl hallarına çatdıqlarını iddia edirlər. Təkamülçülərə görə bu əməliyyatların tamamlanmasını gözləyən bitki

  davamı >

 • Suyun yüksəldilməsi
  530

  Torpaqdan yarpaqlara mayenin necə çatdırıldığına dair ən çox qəbul edilən nəzəriyyələrdən biri “koheziya nəzəriyyəsi”dir. Koheziya qüvvəsi ağacın “ksilem” (çatdırma dəstələri) adlanan oduncaq boruları ilə təmin edil

  davamı >