• Suyun yüksəldilməsi
  584

  Torpaqdan yarpaqlara mayenin necə çatdırıldığına dair ən çox qəbul edilən nəzəriyyələrdən biri “koheziya nəzəriyyəsi”dir. Koheziya qüvvəsi ağacın “ksilem” (çatdırma dəstələri) adlanan oduncaq boruları ilə təmin edil

  davamı >

 • Fotosintez və gün işığı
  3487

  Günəş işığı yarpağın üzərinə düşdüyündə yarpaqdakı təbəqələr boyunca irəliləyir. Yarpaq hüceyrələrindəki xloroplastların içində yerləşən xlorofillər bu işığın enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirir. Bu kimyəvi enerj

  davamı >

 • Fotosintez möcüzəsi
  509

  Dünya canlıların yaşaması üçün uyğun şəkildə yaradılmış və xüsusi olaraq hazırlanmış bir planetdir. Atmosferdəki qazların miqdarından, Yerin günəşdən uzaqlığına, dağların varlığından suyun içilə bilməsinə qədər, bi

  davamı >

 • Maraqlı bitkilər
  6539

  Arum zambağı mayallanmaya hazır olduqda kəskin iyli ammonyak qazı (NH3) yaymağa başlayır. Çiçəyin son dərəcə maraqlı quruluşu var. Tozcuqların olduğu hissə ağ yarpağa bənzər qutunun dib tərəfdədir və çöldən görünmür. Buna

  davamı >

 • Bitki gövdəsi
  1840

  Ən kiçik otdan dünyadakı ən yüksək ağaclara qədər hər bitki torpaqdan kökləri vasitəsilə aldığı mineralları və suyu ən ucdakı yarpaqları da daxil olmaqla hər yerə paylamaq məcburiyyətindədir.

  davamı >