• Suyun yüksəldilməsi
  669

  Torpaqdan yarpaqlara mayenin necə çatdırıldığına dair ən çox qəbul edilən nəzəriyyələrdən biri “koheziya nəzəriyyəsi”dir. Koheziya qüvvəsi ağacın “ksilem” (çatdırma dəstələri) adlanan oduncaq boruları ilə təmin edil

  davamı >

 • Fotosintez və gün işığı
  4100

  Günəş işığı yarpağın üzərinə düşdüyündə yarpaqdakı təbəqələr boyunca irəliləyir. Yarpaq hüceyrələrindəki xloroplastların içində yerləşən xlorofillər bu işığın enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirir. Bu kimyəvi enerj

  davamı >

 • Fotosintez möcüzəsi
  571

  Dünya canlıların yaşaması üçün uyğun şəkildə yaradılmış və xüsusi olaraq hazırlanmış bir planetdir. Atmosferdəki qazların miqdarından, Yerin günəşdən uzaqlığına, dağların varlığından suyun içilə bilməsinə qədər, bi

  davamı >

 • Maraqlı bitkilər
  7444

  Arum zambağı mayallanmaya hazır olduqda kəskin iyli ammonyak qazı (NH3) yaymağa başlayır. Çiçəyin son dərəcə maraqlı quruluşu var. Tozcuqların olduğu hissə ağ yarpağa bənzər qutunun dib tərəfdədir və çöldən görünmür. Buna

  davamı >

 • Bitki gövdəsi
  2255

  Ən kiçik otdan dünyadakı ən yüksək ağaclara qədər hər bitki torpaqdan kökləri vasitəsilə aldığı mineralları və suyu ən ucdakı yarpaqları da daxil olmaqla hər yerə paylamaq məcburiyyətindədir.

  davamı >