• Fotosintezin nəticələri
  1415

  Millimetrin mində biri böyüklüyündə, yəni ancaq elektron mikroskopu ilə görünən, kiçik xloroplastlarda reallaşdırılan fotosintez prosesinin nəticələri, yer üzündə yaşayan bütün canlılar üçün çox əhəmiyyətlidir. Canlılar ha

  davamı >

 • Fotosintez və Təkamül
  604

  Bütün bu açıq-aşkar həqiqətlərə baxmayaraq, yenə də təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etməyə davam edənlərə suallar verərək bu sistemin təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyinin bir daha şahidi olaq. Mikroskopik ölçülərlə t

  davamı >

 • Qaranlıq mərhələ
  1192

  Fotosintezin ikinci mərhələsi olan Qaranlıq Mərhələ və ya Calvin Tsikli olaraq adlandırılan bu proseslər xloroplastın “stroma” adlandırılan hissəsində reallaşır. İşıq mərhələsində yaranan enerji yüklü ATP və NADP

  davamı >

 • İşıq mərhələsi
  1263

  Bitkilərin fotosintez prosesində istifadə etdikləri yeganə enerji qaynağı olan günəş işığı müxtəlif rənglərin birləşməsidir və bu rənglərin enerji yükü bir-birindən fərqlidir. Günəş işığındakı rənglərin təhlil edilm

  davamı >

 • Xloroplastlar
  1473

  Xloroplastda fotosintezi reallaşdırmaq üçün hazırlanmış tilakoidlər, daxili və xarici membran, stromalar, fermentlər, ribozom, RNT və DNT kimi strukturlar vardır. Bunlar həm struktur baxımından, həm də funksional olaraq bir-birlərinə b

  davamı >