• Xəzan
  2205

  Bitkilər qidalarını hazırlayan zaman yarpaqlar üçün günəş işığının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Payızın gəlməsilə birlikdə havalar soyumağa, gündüzlər qısalmağa başlayır və yer üzünə verilən günəş enerjisinin mi

  davamı >

 • Yarpaqlar və təmizlik
  335

  Bitkilərin digər canlılara göstərdiyi xidmətlər yalnız havaya oksigen və su verməklə məhdud deyil. Yarpaqlar son dərəcə inkişaf etmiş təmizləmə cihazı kimi fəaliyyət göstərirlər. Gündəlik həyatımızda tez-tez istifadə etdiyi

  davamı >

 • Qida çatdırılması
  839

  Qidaların daşındığı floema sistemi iki müxtəlif hüceyrədən meydana gəlir. Bu hüceyrələr qidaların daşındığı əsas (ələyici) hüceyrələr və əlaqə hüceyrələridir. Hər iki hüceyrə də uzundur və quruluş etibarilə ksilema

  davamı >

 • YARPAQLAR
  674

  XVII əsrdə yaşayan Belçikalı fizik Jan Baptisa Van Helmont elmi təcrübələrindən birində söyüd ağacının böyüməsini müşahidə etmiş və müxtəlif hesablamalar aparmışdır. O, əvvəlcə ağacın kütləsini çəkmişdi. 5 ildən son

  davamı >

 • Qidaların paylanması
  273

  Köklərin torpaqdan aldığı mineralları da gövdə paylayır. Gövdə mineralları ehtiyac duyulan bölgələrə ən uyğun şəkildə paylamaq məcburiyyətindədir. Məsələn, kalsiumun yarpaq saplağında daha çox olmalıdır, çünki saplaq yarp

  davamı >