• Mutasiyalar faydalı deyil
    1617

    Bir virus nə qədər mutasiya keçirirsə keçirsin heç vaxt başqa bir canlıya, məsələn, bakteriyaya çevrilə bilməz. Çünki viruslar canlı deyildir. Şəkildə adenovirus qrupundan olub ikosaedrik həndəsi quruluşda yaradılmış virus nümu

    davamı >