• Təqsirkarı tapan DNT
  1708

  Bir tük kökü bizim üçün son dərəcə kiçik bir hissədir, amma mikro ölçülü bir tük kökündə minlərlə hüceyrə olur. Tək bir hüceyrənin DNT-sindən isə bir insanın kim olduğuna dair məlumat əldə edirik.

  davamı >


 • Molekulyar biologiya
  2253

  Molekulyar biologiya biologiyanın bir bölməsi olub canlı orqanizmlərdə baş verən dəyişiklikləri molekulyar səviyyədə öyrənir.

  davamı >