• Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  341

  Bəzən hüceyrəyə daxil olan molekullar böyük olur, bu zaman qılaf ətrafdakı fermentləri köməyə çağırır. Fermentlərin köməyi ilə qılafın üzərindəki məsamələr genişləndirilərək lazımi molekul hüceyrəyə daxil edilir.

  davamı >


 • Sitologiya
  5214

  Sitologiya(yunan. "sitos"-hüceyrə, "logos"-elm ) — hüceyrə haqqında elmdir.

  davamı >

 • Dildəki kompleks sistemlər
  1299

  Professor Jozeph Brand dad bilmə duyğusu üzərində apardığı tədqiqatlarla tanınmış bir alimdir. Brandın fikrincə, dilimizin üzərinə qoyulan bir şeyin dadını bilməyimiz yalnız 0.2-0.5 saniyə davam edir.

  davamı >